Het Terras

Het oorspronkelijke ontwerp van de tuin wordt toegeschreven aan J.Vroom Sr. ; de derde generatie van in totaal vier geslachten Groninger tuinarchitecten, die veel tuinen ontwikkelden van boerderijen en villa’s op stand in Noord Groningen, in het Oldambt en later in de stad . Een aantal stijlelementen uit de dan heersende mode ‘naar den Engelschen smaak’ zijn nog in de tuin aanwezig, zoals de wangen aan het voorhuis, een ‘bergje’ (op de foto van de boerderij uit ongeveer 1930 onder Geschiedenis staat hierop een fazanterie) en de grote gazons. In het nieuwe ontwerp van 1997 van de bekende Groninger tuinconsulent Klaas T. Noordhuis uit Leens is tuin en erf aanzienlijk uitgebreid, deels voortgezet in dezelfde landschapsstijl, maar ook voor een belangrijk gedeelte in de zgn. architectonische stijl uit ongeveer 1920 met rechte assen en met zichtlijnen vanuit het huis.

duiventilOm ruimte te creëren voor het nieuwe ontwerp wordt eerst de 650 meter lange toegangsweg vanuit Onderdendam verlegd en met de aanplant van abelen is een slingerlaan ontstaan. De gracht werd weer in de oorspronkelijke vorm uitgegraven met bochten naar de schuren en een buitengracht werd rondom de binnengracht gegraven, zodat een singel en een grote appelhof ontstond waarop ook een duiventil werd geplaatst, van oorsprong een ‘heerlijk recht’ in Groningen. In de appelhof werden oude hoogstam fruitbomen geplant. De singel en de appelhof vormen nu een eiland, die wordt bereikt via drie bruggen over de binnengracht.

VisDe binnentuin kreeg in de geest van de landschapstuin weer hoogteverschillen, wangen aan het voorhuis met vele soorten hydrangea, een tweede kleinere appelhof, een moestuin uit het zicht (niemand hoefde vroeger te zien, dat een voorname tuin ook nuttig moest zijn), klinkerpaden en een terras aan het water. De grachten worden voorzien van lissen en vele soorten lelies. In de gracht werd vis uitgezet als roodvoorn, koikarper, baars, zeelt en paling. In de tuin zijn zichtlijnen gecreëerd naar het oosten, het zuiden en het noorden, die elkaar kruisen op het kruispunt van de gangen in het woonhuis; duidelijk een architectonisch stijlkenmerk. De erfbeplanting zal na rijping van de jongere bomen tonen als een strak vierkant bos, waar de schoorsteenkappen en uilenborden nog net boven uit komen in het verder open wierdenlandschap. Bij de uitbreiding en renovatie van de tuin is 50.000 m3 grond verzet, en zijn ruim 7.000 heesters en bomen geplant.


    hieronder volgen enkele foto's:

bospad             gracht

brug

de moestuin

lelies