duiventil de duiventil, een 'heerlijk recht'
paardje
achtergevel
Hoogerlandster gevel met gesneden voeg.
schoorsteenkappen
bijschuur

westzijde1
westzijde(boven en onder)
Westzijde2

voorgevel

 

Het landgoed staat op 5,5 hectare grond, waarvan 3 hectare met houtopstand omzoomde weilanden. Erf, bebouwing, toegangsweg en tuinen nemen 2,5 hectare in beslag.luchtfoto
situatie 2001, vóór de renovatie van de daken

Oudebosch is door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit gerangschikt als landgoed per 30 augustus 2003.